Mieži

08.06.2017

Miežus var izmantot praktiski visu dzīvnieku ēdināšanā. Sagatavojot miežus izēdināšani, tie ir jāplacina (zirgiem, liellopiem), jādrupina, rupji jāsamaļ (0.8-1.2 mm, liellopiem) vai vidēji rupji jāsamaļ (0.6-0.8 mm, cūkām un putniem). Aitām var izēdināt arī veselus miežu graudus.

Mieži var sastādīt ievērojamu daļu no kombinētās spēkbarības sastāva slaucamām govīm, nobarojamiem liellopiem, gaļai nobarojamiem jēriem, cūkām un pat putniem, izņemot broilerus. Placināti mieži maisījumā ar klijām vai auzām ir ieteicama barība zirgiem.

Putni miežus izmanto sliktāk nekā kukurūzu vai kviešus. Ja spēkbarības maisījums satur vairāk par 20% miežu, šāda barība ievērojami samazina broileru pieaugumu. Taču dējējvistām mieži tiek uzskatīti par labas kvalitātes barību un tie var sastādīt pat 50% no spēkbarības maisījuma sausnas.