Auzas

08.06.2017

Auzas vienmēr ir izmantotas zirgu un atgremotāju ēdināšanā. Zirgiem auzas neizraisa kolikas, tāpēc auzas lieto kā vienīgo spēkbarību šiem dzīvniekiem. Arī slaucamo govju barības maisījumos lieto auzas. Auzas arī nodrošina nepieciešamo apjomu spēkbarības maisījumiem ar augstu enerģijas saturu.

Auzas dabiskā veidā labprāt ēd arī aitas. Tās var lietot māšu ganāmpulkam, audzējamiem jauniem dzīvniekiem, kā arī uzsākot atšķirto jēru nobarošanu.

Zirgiemun aitām auzas izbaro veselu graudu veidā. Pieaugušiem zirgiem ar sliktiem zobiem un kumeļiem līdz 7 mēnešu vecumam auzas iesaka saplacināt. Pārējiem dzīvniekiem tās izēdina rupja maluma veidā.

Auzas ir ieteicama barība grūsnām sivēnmātēm, kam auzas var sastādīt pat 50% no barības devas apjoma, jo grūsnības perioda sākumā ir ievērojami jāsamazina devas enerģētiskā vērtība, taču tajā pašā laikā nodrošinot dzīvniekam sāta sajūtu. Augošu un nobarojamu cūku barības devās auzām ir jāsastāda ne vairāk par 25% no spēkbarības maisījuma masas.

Auzas nav ieteicamas broileru starterbarības maisījumos, taču jaunputnu ēdināšanās tās izmanto ļoti labi. Auzas veicina spalvu augšanu, kā arī novērš spalvu knābāšanu un kanibālismu. Dējējvistām auzas iekļauj līdz 25% apmērā no kopējā spēkbarības maisījuma apjoma.